WWF - Save the Baltic Sea

Strömma samarbejder med WWF Verdensnaturfonden i deres initiativ ”Save the Baltic Sea” for at beskytte Østersøen fra overfiskning, stoppe eutrofiering, samt de skadelige emissioner af giftige stoffer, skabe sikrere skibsfart og reducere olieudslip.

Læs mere omkring WWF Verdensnaturfonden og hvordan du kan bidrage på www.wwf.dk eller læs mere omkring projektet på deres svenske hjemmeside: WWF Sweden's initiative in the Baltic Sea

 

 

Foto af Martin Nielsen WWF